Bảng giá SEO tổng thể

Dưới đây là bảng giá chung cho các gói SEO tổng thể. Để trao đổi kỹ lưỡng và hiểu sâu các vấn đề, quý khách hãy đăng ký nhận tư vấn tại đây

Đang tải lên: Đã tải 41626/41626 byte lên.

1. Nếu không đạt chỉ tiêu "Từ khóa" + "Top" + "CTR" => hoàn trả tiền theo số % không hoàn thành.

2. Chỉ số CTR: Là tỉ lệ nhấp chuột trên tổng số lượt hiện thị kết quả tìm kiếm.