📣📣Tìm 2 bạn đồng hành telesale - lĩnh vực làm website và marketing website (được đào tạo trước khi gọi) - hoa hồng 17%.
- Gọị theo data có sẵn
- Thu nhập từ 10-15tr
💢 2 Yêu cầu quan trọng nhất:
👉 Không ngại gọi điện mời khách hàng
👉 Có trách nhiệm với công việc được giao
💢 Yêu cầu khác:
- Không nói lắp
- Tính cách ôn hòa


Thời hạn tuyển dụng đến hết ngày 30/11/2022.

📲Hotline: 09666 43794
🏠Địa chỉ làm việc: quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
📩Email: theweblead.one@gmail.com