- Thiết kế ảnh banner

- Thiết kế ảnh Standee 

- Thiết kế ảnh cá nhân Facebook 

- Viết content

Với giá cả hợp lý, hoàn thành trong 1-2 ngày.

Cụ thể xem tại đây: THIẾT KẾ ẢNH